Όροι Χρήσης

 

 

Γενικά


Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.sec-aftoektimisi.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το SEC  (SELF ESTEEM CENTER)   αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα – μέσο επικοινωνίας για δωρεάν πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών ή των εγγεγραμμένων μελών του  και διάχυσης της γνώσης σε θέματα αυτοεκτίμησης και των διαφόρων εκφάνσεων του τρόπου ζωής εντός του κοινωνικού συνόλου, φιλοξενώντας ειδικούς επιστήμονες ( ιατρούς, ψυχολόγους , κοινωνιολόγους κ.λ.π) αλλά και διαμορφωτές της κοινής γνώμης γενικότερα (έγκυρους δημοσιογράφους , αναλυτές , εκπροσώπους συναφών οργανώσεων κ.λ.π.)   που εκφράζουν τη δική τους και μόνο άποψη στα θέματα αυτά.

Οι απόψεις που εκφράζουν οι πιο πάνω αναφερόμενοι στη πλατφόρμα του SEC με οποιοδήποτε τρόπο ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνεντεύξεις, διαλέξεις, βίντεο κ.λ.π) αποτελούν πάντοτε προσωπικές απόψεις και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση και  με κανένα τρόπο την ανάγκη συμβουλής ειδικών επιστημόνων  και την η κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική θεραπεία  όπου αυτή χρειάζεται.Οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βεβαιωθούν κάθε φορά ότι οι εμφανιζόμενοι ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι συνεργάτες έχουν εξασφαλίσει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος που εκπροσωπούν όπου αυτή απαιτείται.

Η χρήση του www.sec-aftoektimisi.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων.


Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης


Οι πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω του www.sec-aftoektimisi.gr συλλέγονται και παρουσιάζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς και ενημερωτικούς σκοπούς των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου  στα επί μέρους ζητήματα αυτοεκτίμησης και του τρόπου ζωής.

Το περιεχόμενο του www.sec-aftoektimisi.gr, όπως τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών του κατά τα πιο πάνω εκτιθέμενα.

Η παροχή των πληροφοριών μέσω του www.sec-aftoektimisi.gr δε συνεπάγεται την παροχή εκ μέρους των διαχειριστών, ρητής ή σιωπηρής εγγυήσεως αναφορικά με την αξιοπιστία, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και οι διαχειριστές του www.sec-aftoektimisi.gr δεν υποχρεούνται να καλύψουν ή να αποκαταστήσουν ζημίες ή διαφορές οποιασδήποτε φύσεως από τη χρήση των παρεχομένων, μέσω της ιστοσελίδας, πληροφοριών. Συνακόλουθα η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή της ευθύνης έναντι τρίτων ισχύει και για τους τυχόν χορηγούς της πλατφόρμας οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι τρίτων για το περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το www.sec-aftoektimisi.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.


Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων


Το www.sec-aftoektimisi.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Το www.sec-aftoektimisi.gr δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω δικτυακών τόπων. To www.sec-aftoektimisi.gr δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.


Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι οι διαχειριστές του
www.sec-aftoektimisi.gr χρησιμοποιούν λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του
www.sec-aftoektimisi.gr (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία των διαχειριστών της σελίδας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση και εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.


Τροποποίηση όρων χρήσης

Το
www.sec-aftoektimisi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης.