Πρόγραμμα ACT/ΜΜΜΕ – Βίας «Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας» από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.

Πρόγραμμα ACT/ΜΜΜΕ – Βίας «Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας» από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.

Το ACT Against Violence είναι ένα Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας για την προστασία των μικρών παιδιών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο (American Psychological Association - APA) και τον Εθνικό Σύλλογο για την Εκπαίδευση Μικρών Παιδιών (National Association for the Education of Young Children - NAEYC) των ΗΠΑ. Δείτε το σχετικό video 

Σχολικός Εκφοβισμός και πώς αντιμετωπίζεται (BULLYING)

Σχολικός Εκφοβισμός και πώς αντιμετωπίζεται (BULLYING)

  To σχολείο είναι συχνά ένας σκληρός τόπος. Τα παιδιά σε κάθε ηλικία το αντιλαμβάνονται ήδη από την αρχή και ξεκινούν, με έναν τρόπο που δεν τους είναι απαραίτητα συνειδητός, να οργανώνουν μία στρατηγική άμυνας απέναντι στην ενδεχόμενη επιθετικότητα των συμμαθητών τους. Η βασικότερη μέθοδος άμυνας του παιδιού είναι να βρει συμμάχους στο σχολείο. Έτσι,

Βία και Παραπτωματική Συμπεριφορά

Βία και Παραπτωματική Συμπεριφορά

  Όπως είπαμε και σε άλλη ενότητα η βία φέρνει βία. Έτσι, όταν βλέπουμε έναν έφηβο ή μία έφηβη να φέρεται βίαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό το παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλον βίας. Αν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης, θα πρέπει το περιβάλλον να κινητοποιείται προκειμένουν να βοηθηθεί το παιδί. Συχνά όμως το σχολικό περιβάλλον δεν ενδιαφέρεται για τις αιτίες

Aποφυγή Κακοποίησης και Θυματοποίησης στο Σχολείο

Aποφυγή Κακοποίησης και Θυματοποίησης στο Σχολείο

  Πώς ένα παιδί μπορεί να αποφύγει τη θυματοποίηση στο σχολείο και αργότερα στη ζωή; Το βασικότερο είναι να έχει δομήσει μία καλή αυτοεκτίμηση ως εκείνη τη στιγμή μέσα στην οικογένεια. Έτσι, ένα παιδί που ζει σε μία οικογένεια που δεν υπάρχουν σχέσεις θύτη-θύματος μαθαίνει να κάνει σχέσεις έξω από αυτό το σχήμα. Γιατί για να υπάρξει ο θύτης, χρειάζεται

Επιστροφή στα άρθρα