Καθορισμός Στόχων στην Παιδική - Εφηβική Ηλικία

Καθορισμός Στόχων στην Παιδική - Εφηβική Ηλικία

  Το πιο σημαντικό δώρο που ένας γονιός μπορεί να προσφέρει στο παιδί του, είναι η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα χάρισμα που μπορεί να καλλιεργηθεί από νεαρή ηλικία, μέσα από την ανιδιοτελή αγάπη, τον έπαινο και την άνευ όρων αποδοχή της προσωπικότητας του παιδιού από τον γονιό. Εξάλλου, τα παιδιά διψάνε για επιβράβευση! Έτσι είναι καλό να

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

  Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες ονομάζουμε είναι μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Κάποιες από τις διαταραχές αυτές μπορεί να είναι εγγενείς στο άτομο και να σχετίζονται σε δυσλειτουργία

Οραματισμός Μέλλοντος

Οραματισμός Μέλλοντος

  Ο οραματισμός του μέλλοντος βοηθάει εξαιρετικά στην ανάδειξη στόχων, νοήματος ζωής και βοηθάει στις επιλογές που ο έφηβος θα κάνει. Ο οραματισμός του μέλλοντος του παιδιού έχει ξεκινήσει ήδη από τους γονείς του ακόμη και πριν τη γέννησή του. Κάθε γονιός φαντάζεται πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον του παιδιού του. Πολλές φορές το επενδύει με δικά

Σχέσεις με τους Συνομηλίκους

Σχέσεις με τους Συνομηλίκους

  Η σχέση με τους συνομίληκους είναι η πιο σημαντική σχέση του εφήβου αυτή την περίοδο, είτε πρόκειται για την παρέα, είτε για τους συμμαθητές, είτε για τους «κολλητούς», ή το-τη νέο,α ερωτικό-ή σύντροφο. Οι γονείς φαίνεται να περνούν σε δεύτερη μοίρα. Παύουν να θεωρούνται αυθεντίες. Αρχίζει η αμφισβήτιση και η κριτική από μεριάς του έφηβου παιδιού

Σχολική Αποτυχία

Σχολική Αποτυχία

  H σχολική αποτυχία μπορεί να προκύπτει ως αποτέλεσμα είτε των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί-και που συνήθως δεν έχουν διαγνωστεί εγκαίρως, είτε άλλων παραγόντων κοινωνικών και οικογενειακών. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον, έχει μεγάλες πιθανότητες να αποτύχει στο σχολείο. Έτσι, η οικογένεια

Φυλετική - Κοινωνικοοικονομική Μειονότητα

Φυλετική - Κοινωνικοοικονομική Μειονότητα

  Κανένας μας δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Και ευτυχώς γιατί η κοινωνία θα ήταν πολύ βαρετή και αντί των ονομάτων θα είχαμε αριθμούς για να ξεχωρίζουμε. Τόσο τα παιδιά, όσο και οι έφηβοι, παρόλο που θα ήθελαν να είναι αλλιώς, διακατέχονται από μεγάλο συντηρητισμό. Έτσι, χωρίζουν τον κόσμο με έναν τρόπο απόλυτο σε καλό και κακό, σε όμορφο και άσχημο, σε

Επιστροφή στα άρθρα