Καθορισμός Στόχων

Καθορισμός Στόχων

  Η κοινωνία μας βασίζεται στην επιτυχία, κάτι που φαίνεται από την καθημερινή μας ζωή. Παραδείγματα υπάρχουν παντού: στο σχολείο μας επαινούν όταν φέρνουμε καλούς βαθμούς στα διαγωνίσματα και διαβάζουμε πολύ. Στην εργασία μας ανταμειβόμαστε όταν επιτυγχάνουμε συγκεκριμένους στόχους. Στον αθλητισμό, οι αθλητές επιβραβεύονται για τις νίκες τους. Το

Αντιγήρανση – Διατηρήστε τα αγγεία και την καρδιά σας νέα

Αντιγήρανση – Διατηρήστε τα αγγεία και την καρδιά σας νέα

Η καρδιά και τα αγγεία μας αποτελούν τους δείκτες της φυσικής γήρανσης του οργανισμού. Το πέρασμα του χρόνου μπορεί να προκαλέσει αρτηριοσκλήρυνση, διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος και εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων και νοσημάτων. Αυτά αποτελούν και το πρώτο αίτιο θανάτων στο δυτικό κόσμο. Παράλληλα, η ανάγκη για τακτική νοσηλεία και λήψη

Διατροφή και αντιγήρανση

Διατροφή και αντιγήρανση

  Η επιμήκυνση της νεότητας αποτελεί ζητούμενο για όλους μας. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους, όσο τα χρόνια περνούν, προσπαθεί να καθυστερήσει την γήρανση. Η έκπτωση τόσο της εικόνας, όσο και των λειτουργιών και ικανοτήτων ενός ατόμου, οδηγεί συχνά στην μείωση της αυτοεκτίμησης και του βιοτικού επιπέδου. Όσο είμαστε νέοι υπάρχει όπως λέμε μια

Επιστροφή στα άρθρα